Svítání nad Pentre Ifan ve Walesu

7.1.2013 - Pohled na slunce vycházející nad obzor je vždy fascinující. A to obzvlášť, pokud sledujeme úsvit v blízkosti nějakého zajímavého monumentu, jakým je například uskupení balvanů Pentre Ifan v anglickém Walesu.